Polityka Prywatności

  1. Strona główna
  2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Data Protection GKS global Page "Datenschutz PL"

Polityka prywatności

 

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i okazanym w ten sposób zainteresowaniem naszym Centrum. Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo, odwiedzając naszą stronę internetową.

 

Organ odpowiedzialny

Na poziomie koncernu organem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych na naszej witrynie jest:

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

Polen / Poland

E-Mail: iodo@ece.com

 

Zasady dotyczące pobierania i przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych w naszym Centrum

W naszym Centrum przetwarzamy dane osobowe, tzn. informacje, które odnoszą się do już zidentyfikowanej lub dającej się na ich podstawie zidentyfikować osoby fizycznej, jak np. jej nazwisko i adres przetwarzamy zgodnie z przepisami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO UE).

Podstawy prawne przetwarzania danych w Centrum

 

Na podstawie Państwa zgody (Art. 6 akapit 1 a RODO UE)

Jeżeli została nam udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, to stanowi ona podstawę prawną uprawniająca nas do takiego przetwarzania. Udzielona zgoda może w każdym czasie zostać odwołana. Odwołanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody było bezprawne.

 W celu realizacji obowiązków ustawowych (Art. 6 akapit 1 b RODO UE)

Przetwarzanie Państwa danych następuje także w celu realizacji zawartej na Państwa żądanie umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w ramach istniejącego obowiązku związanego z świadczeniem usług na Państwa rzecz.  Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące celów, w jakich przetwarzamy Państwa dane, mogą Państwo znaleźć w dokumentacji związanej z odpowiednią umową oraz ogólnych warunkach dotyczących uczestnictwa.

W ramach prawnie usprawiedliwionych interesów (Art. 6 akapit 1 f RODO UE) Przetwarzamy Państwa dane jeśli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia naszych prawnych  interesów lub prawnych  interesów osób trzecich.  A więc:

•      Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, o ile nie sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa danych,

•      Dochodzenie roszczeń i prawo obrony w sporach prawnych,

•      Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i działania systemów informatycznych,

•      Udaremnienie i wyjaśnienie działań przestępczych,

•      Video rejestracja w celu obrony praw właściciela nieruchomości, gromadzenia i przedłożenia dowodów,

•      Środki wykorzystane w celu zabezpieczenia budynków i urządzeń,

•      Środki wykorzystane w celu zagwarantowania praw właściciela nieruchomości.

Cele, w jakich przetwarzane są dane w Centrum

Jeżeli Państwa dane osobowe zostały pobrane poprzez naszą stronę internetową, nastąpiło to w celu realizacji następujących celów: 

Udział w grach losowych

Zapisanie się do newslettera lub na wydarzenie

Procesy księgowe

Rejestracja w panelu klienta

Procesy płatnicze

Rezerwacja produktów

Udział w akcjach organizowanych przez Centrum (zgłoszenie np. na wycieczki rowerowe, konkursy lub imprezy)

Opieka nad dziećmi

Wypożyczenie własności Centrum

Robienie zdjęć i filmowanie video

Video-rejestracja w celu realizacji nadzoru

W celach rekrutacyjnych

Publikowanie w czasopismach Centrum

Doradzanie klientom i cele rozrywkowe

Wydawanie kart podarunkowych

Przyjmowanie skarg, zgłoszeń dot. uszkodzeń i przedmiotów znalezionych

Przygotowanie i organizacja imprez

Produkty usługowe Centrum.

Kategorie danych przetwarzanych w Centrum

Przetwarzamy, zgodnie z umową, zgodą lub koniecznym działaniem następujące kategorie danych:

Obrazy i filmy, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dane adresowe, adresy mailowe (w celu wysyłania newsletterów), data urodzenia (w celu udowodnienia osiągnięcia wymaganego wieku), dane bankowe (np. płatności internetowe), dane do faktury, dane osobowe w celach rekrutacyjnych i dane związane z parkowaniem.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych na naszej witrynie

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Europejskiego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:

 

 

Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 RODO UE)

O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie Państwa zgody. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych danych do chwili cofnięcia zgody.

W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO UE)

W niektórych przypadkach Państwa dane będą również przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Państwem na Państwa wniosek lub w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, np. w ramach istniejącego zobowiązania z tytułu świadczenia usług na rzecz Państwa. Więcej szczegółów na temat celów przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umownych i warunkach uczestnictwa.

W ramach równowagi interesów (art. 6 ust. 1lit. f RODO UE)

W razie konieczności przetwarzamy Państwa dane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich.  Są nimi np.:

Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, chyba że sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa danych

Wykorzystywanie plików cookie (więcej szczegółów poniżej)

Roszczenia prawne i obrona w sporach prawnych

 

Cel przetwarzania danych na naszej witrynie

Zasadniczo można korzystać z naszej witryny bez podawania danych osobowych. O ile gromadzimy Państwa dane osobowe na naszej witrynie, odbywa się to w poniższych celach:

Techniczne udostępnianie witryny i monitorowanie jej funkcjonowania

Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego

Wysyłanie newsletterów

Analiza statystyczna korzystania z witryny

Tworzenie profili

Publikacja treści wprowadzanych podczas wizyty na naszej witrynie

Publikacja zdjęć na podstawie Państwa zgody

Udział w konkursach

Dokonywanie rezerwacji w ramach rejestracji w naszym narzędziu Digital Mall.

Zakładanie konta klienta

Zamawianie kart podarunkowych do Centrum

Zamawianie biletów parkingowych

 

 

 W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Państwa dane osobowe gromadzimy na naszej stronie internetowej na różne sposoby:

 

Hosting i pliki dziennika

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa i konserwacji technicznej, z których korzystamy przy obsłudze tej oferty online. 

 

My, lub nasz dostawca usług hostingowych, przetwarzamy dane dotyczące zasobów, dane kontaktowe, dane dotyczące zawartości, dane kontraktowe, dane użytkowe, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających naszą ofertę internetową w oparciu o nasze uzasadnione interesy, w celu skutecznego i bezpiecznego dostarczenia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z. art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

W oparciu o uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO my, lub nasz dostawca usług hostingowych, gromadzimy dane przy każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawcę przesyłającego zapytanie.

 

Informacje w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wykrycia nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka automatycznie wysyła określone informacje do serwera witryny, aby umożliwić komunikację pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem. Informacje te są przechowywane w tzw. pliku dziennika. Są to na przykład następujące informacje:

rodzaj i wersja używanej przeglądarki,

system operacyjny, z którego Państwo korzystają,

strona internetowa, z której trafili Państwo na bieżącą stronę,

nazwa hosta (adres IP) Państwa komputera oraz

godzina, o której nastąpiło otwarcie.

 

Z zastrzeżeniem wszelkich ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania danych, usuwamy lub anonimizujemy Państwa adres IP po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej, chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej i jest to prawnie dopuszczalne.

Ponadto informacje przekazywane do naszych serwerów przez Państwa przeglądarkę internetową są wykorzystywane w celu analizy i doskonalenia naszych usług w formie anonimowej, bez możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby. W ten sposób możemy na przykład wykryć ewentualne błędy lub określić, w których dniach i o jakich godzinach nasze strony internetowe są wykorzystywane szczególnie intensywnie.

 

Newsletter i kontakt

Jeżeli za pośrednictwem naszej witryny zamówią Państwo newsletter, gromadzimy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli wysłać newsletter zgodnie z życzeniem.

W ramach formularza kontaktowego gromadzimy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, aby móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

 

Wykorzystywanie plików cookie

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej witryny są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej witrynie Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie oraz do świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej witryny (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem. Bieżące łącze:

 

tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji (opt-out), który uniemożliwia przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas wizyt na tej witrynie:

 

Wyłącz Google Analytics.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/. Należy pamiętać, że na tej witrynie Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

 

Przetwarzanie danych w ramach rejestracji za pośrednictwem oferty LOGIN

W ramach Państwa rejestracji za pośrednictwem oferty LOGIN gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres. Ponadto w tym kontekście wykorzystujemy, gromadzimy i przetwarzamy dodatkowe informacje dotyczące Państwa profilu zakupowego;

częstotliwość i czas trwania wizyt na naszych stronach internetowych;

informacje dotyczące zachowań związanych z zakupami i wizytami (w szczególności śledzenie), jak również produktów (oferty, wydarzenia, wiadomości itp.), które oznaczyli Państwo jako interesujące;

dane osobowe zawarte w treści, które są zamieszczone w treściach, które Państwo pobierają, przekazują lub w inny sposób udostępniają za pośrednictwem naszych usług, np. Państwa zainteresowania i listy obserwowanych.

Państwa data urodzenia w celu otrzymania premii urodzinowej.

 

Zamawianie kart podarunkowych

Za pośrednictwem naszej witryny mogą Państwo również nabyć karty podarunkowe do naszego Centrum. Jeżeli skorzystają Państwo z tej oferty, pobierzemy od Państwa następujące dane: imię i nazwisko, dane bankowe, adres e-mail.

 

Zamawianie biletów parkingowych

Bilety parkingowe na parkingi wielopoziomowe w naszym Centrum również można nabyć za pośrednictwem naszej witryny. Jeżeli skorzystają Państwo z tej oferty, pobierzemy od Państwa następujące dane: imię i nazwisko, dane bankowe, adres e-mail.

 

Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

 

Wtyczki Facebooka

Na naszej stronie internetowej mogą być zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki Facebook można znaleźć przy logo Facebook lub klawiszu „Like” ewentualnie „Polub” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facbooka znajdą Państwo tutaj: 

developers.facebook.com/docs/plugins/

W czasie przeglądania naszej strony, poprzez uruchomienie klawisza wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką i serwerem Facebooka. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decydują Państwo poprzez podjęcie celowego działania. Centrum nie wchodzi w posiadanie danych osobowych przez takie działania.

Korzystanie z naszej strony internetowej i korzystanie z fanpage’u Centrum na Facebooku może ewentualnie być obserwowane przez Facebook, jeżeli użytkownik posiada konto na Facebooku. Nie mamy przy tym wpływu na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, żeby Facebook przyporządkowywał korzystanie z naszych stron do Państwa konta użytkownika na Facebooku, proszę się wylogować z Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych Facebooka pod adresem

de-de.facebook.com/policy.php

Każdorazowe wywołanie stron internetowych, które przez nas są prowadzone i na których są zintegrowane komponenty Facebooka (wtyczki Facebooka), powoduje automatyczne zlecenie poprzez te komponenty przeglądarce internetowej systemu komputerowego osoby korzystającej załadowanie obrazów odpowiednich elementów Facebooka. Całościowe zestawienie wszystkich wtyczek Facebooka może pod adresemttps://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

zostać pobrane. W ramach tej procedury otrzymuje Facebook informacje o tym, jakie konkretnie elementy naszej strony internetowej są odwiedzane przez korzystające osoby.

 

My korzystamy z fanpaga Facebooka, za który odpowiadamy wraz z Facebook Ireland Limited:

W ramach wspólnej odpowiedzialności z Facebookiem analizujemy, w jaki sposób wykorzystują Państwo nasze fanpage (dodatek Insights). Zgodnie z RODO UE wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach dodatku Insights znajdą Państwo na Facebooku; obecnie przede wszystkim w informacjach dotyczących ochrony danych Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook udostępnia Państwu także odpowiednie informacje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Facebookiem i nasza firmą o wspólnej odpowiedzialności dotyczącej przetwarzania danych zgodnie z art. 26 RODO UE; obecnie pod następującym linkiem:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

W ramach wglądu na strony (dodatek Insights) uzyskujemy tylko anonimowe statystyki - do danych personalnych, które są przetwarzane przez Facebooka nie mamy dostępu. Przetwarzanie przez nas anonimowych danych następuje w oparciu o przepisy ustawowe, które nam pozwalają przetwarzać dane osobowe, ponieważ mamy uprawniony interes w lepszym rozumieniu zainteresowań odwiedzających nasz fanpage (art. 6 akapit 1 f) RODO UE.

Oferujemy na naszych fanpagach różne funkcje społecznościowe, za pomocą których mogą Państwo wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, zamieszczać posty i komentarze na naszej ściance, „polubić” wpisy lub je udostępnić. Pragniemy podkreślić, że te strefy są ogólnie dostępne i wszystkie informacje personalne, które Państwo tam zamieszczą lub udostępnią przy rejestracji są widoczne dla innych osób. Nie możemy kontrolować, jak inni użytkownicy naszego fanpaga wykorzystają te informacje. W szczególności nie możemy zapobiec wysyłaniu do Państwa informacji, których Państwo sobie nie życzą.

Wszystkie dane wprowadzone przez nas w ramach funkcji społecznościowych pobieramy, aby móc udostępnić Państwu te funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie udostępnić Państwu odpowiednich funkcji społecznościowych. Przetwarzanie tych danych następuje w oparciu o przepisy ustawowe, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe, o ile jest to konieczne w celu świadczenia usług lub realizacji umowy (np. § 15 akapit 1 TMG; Art. 6 akapit 1 b)RODO UE), lub ponieważ mamy ważny uprawniony interes w tym, aby ułatwić korzystanie i poprawić opłacalność naszej oferty (art. 6 akapit 1 f) RODO UE).

Zamieszczone w strefach społecznościowych treści mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. W przypadku, gdy w dowolnym momencie zażyczą sobie Państwo, aby usunąć wprowadzone treści, proszę wysłać e-mail pod adres iodo@ece.com.

 

Wtyczki do Instagrama

Nasza strona korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych („wtyczki”) firmy Instagram, które są obsługiwane przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo firmy Instagram, na przykład w formie „Kamery Instagram”. Przegląd wtyczek do Instagrama i ich wygląd można znaleźć pod adresem: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges  

Po wejściu na stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, kliknięcie tego przycisku spowoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia z serwerami Instagram. Instagram przenosi zawartość wtyczki bezpośrednio do Państwa przeglądarki i osadza je na stronie. W wyniku tego osadzenia Instagram otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet gdy nie posiadają Państwo profilu Instagram lub nie są aktualnie zalogowani do Instagrama. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do serwera Instagram w USA i tam są przechowywane.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Instagrama, Instagram może natychmiast powiązać jego wizytę na naszej stronie internetowej z jego kontem Instagram. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład przez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacje te również są przekazywane bezpośrednio na serwer Instagram i tam są przechowywane. Informacje te są ponadto publikowane na koncie Instagram i tam są wyświetlane Państwa kontaktom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Instagram w zakresie dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także z Państwa prawami i opcjami ustawień mającymi na celu ochronę prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388/   

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Instagram powiązywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio z Państwa kontem Instagram, trzeba wylogować się z Instagrama przed wizytą na naszej witrynie. Wczytywanie wtyczek Instagrama można również całkowicie zablokować za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą dodatku blokującego wykonywanie skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

 

Korzystanie z wtyczek YouTube

W celu osadzenia filmów korzystamy m.in. z usług dostawcy YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z siedzibą główną pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektórych naszych stronach internetowych używamy wtyczek od dostawcy YouTube. Po otworzeniu stron internetowych naszej witryny, które są wyposażone w taką wtyczkę – na przykład naszą bibliotekę multimediów – i aktywnym kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki, następuje nawiązywanie połączenia z serwerami YouTube. W wyniku tego serwer YouTube otrzymuje informację o tym, która z naszych stron została odwiedzona. Jeżeli są Państwo zalogowani jako użytkownik YouTube, YouTube przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta. Podczas korzystania z wtyczki, np. przez kliknięcie przycisku odtwarzania filmu, informacje te również są przypisywane do konta użytkownika. Temu przypisaniu można zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i Google Inc., a także usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm przed wizytą na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony prywatności przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

 

Ogólne zasady przetwarzania Państwa danych zarówno w naszym Centrum, jak i na naszej stronie internetowej

Dane otrzymują działy wewnętrzne lub jednostki organizacyjne, jak również inne przedsiębiorstwa zależne powiązane z nami na mocy prawa spółek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub gdy wymagamy tych danych w ramach opracowywania i realizacji naszego uzasadnionego interesu.

Państwa dane zostaną przekazane odbiorcom zewnętrznym w związku z realizacją umowy, o ile będziemy zobowiązani do przestrzegania wymogów prawnych w zakresie zgłaszania lub przekazywania danych bądź informowania o nich, została wyrażona zgoda na przekazanie ich stronom trzecim lub zewnętrznym usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu jako kontraktowe podmioty przetwarzające lub pełnią dla nas funkcje (np. dostawcy usług informatycznych, centra obliczeniowe, niszczenie danych lub usługi kurierskie). 

 

Przekazywanie danych do kraju trzeciego

Państwa dane przekazujemy do placówek w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie), które pracują dla nas jako kontraktowe podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług IT lub centra obliczeniowe). W ramach korzystania z Google Analytics przesyłamy Państwa skrócony adres IP do USA. Ponadto Państwa dane mogą być przesyłane do dostawców wtyczek do portali społecznościowych; więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności.

Jeżeli Komisja Europejska nie zadecyduje o odpowiednim poziomie ochrony danych w danym kraju, zawieramy umowy zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i poszanowanie Państwa praw i wolności. Alternatywną podstawą przekazywania danych jest decyzja wykonawcza Komisji UE 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez tarczę ochronną danych UE-USA. Na życzenie chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych

Przestrzegamy zasad unikania przesyłania danych i minimalizacji danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe, o ile w ogóle je gromadzimy, tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania danych lub tak długo, jak jest to przewidziane przez ustawodawcę w różnych okresach przechowywania. Po ustaniu danego celu, cofnięciu zgody lub upływie ustawowego okresu przechowywania, odpowiednie dane zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.

 

Państwa prawa jako osoby, której dotyczy gromadzenie danych

W przypadku skorzystania przez użytkownika z praw przysługujących mu na mocy niniejszego rozdziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poinformujemy wszystkich odbiorców, którym zostały przekazane dane osobowe, o korekcie lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania przeprowadzonych zgodnie z życzeniem użytkownika, o ile takie powiadomienie nie jest niemożliwe lub nie wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

W celu skorzystania z przysługujących użytkownikowi praw lub uzyskania wszelkich istotnych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w pkt 9. Odpowiemy najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania Państwa zapytania. Zgodnie z obowiązującym prawem i poniższymi informacjami mają Państwo prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich korekty, usunięcia lub możliwości przeniesienia (np. przekazania danych osobowych innemu usługodawcy) przetwarzanych przez nas danych osobowych, jak również o ograniczeniu ich przetwarzania.

 

Prawo do uzyskania informacji

W każdej chwili bezpłatnie mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania lub, w przypadku transferu do kraju trzeciego, odpowiednich gwarancji. Mają Państwo również prawo do otrzymania kopii swoich danych.

Korekta danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo  prawo do korekty danych osobowych, które zostały nam  udostępnione. Ustawienia usług umożliwiają aktualizację informacji o koncie, zmianę ustawień profilu, zamówienie/cofnięcie zamówienia wiadomości od nas oraz określenie swoich preferencji dotyczących udostępniania usług, w tym funkcji opartych na lokalizacji.

Jeżeli nasze usługi zostały zamówione drogą pisemną lub pocztą elektroniczną, prosimy o kontakt z nami na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych w punkcie 9 w celu skorygowania swoich danych osobowych.

 

Usunięcie danych osobowych

W dowolnym momencie można zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych kontaktowych określonych w punkcie 9. Na Państwa żądanie niezwłocznie usuniemy wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa osoby, pod warunkiem, że cel przetwarzania przestał mieć zastosowanie i nie istnieją ustawowe lub prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych uniemożliwiające ich usunięcie. W takim przypadku dane zostaną zablokowane.

 

Ograniczenie przetwarzania

W przypadku, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku zakwestionowania poprawności, legalności lub konieczności przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych wymienionych w punkcie 9, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie) i w razie potrzeby wykorzystamy je wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub egzekwowania roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych oraz z innych powodów prawnych. Jeśli ograniczenie zostanie zniesione, a my ponownie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, niezwłocznie otrzymają Państwo odpowiednią informację.

 

Możliwość przeniesienia danych osobowych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane na podstawie zgody lub umowy i które są przetwarzane automatycznie. Na Państwa żądanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych do kontaktu określonych w punkcie 9 natychmiast po otrzymaniu Państwa wniosku udostępnimy Państwu dane osobowe w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na życzenie przekażemy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym (kontrolerom danych), których określą Państwo w zapytaniu, pod warunkiem że zapytanie to nie narusza praw lub wolności stron trzecich i jest technicznie wykonalne.

 

Cofnięcie zgody/prawa do odwołania

 

Zgodę można w każdej chwili cofnąć bez podania przyczyn. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub listowny (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 9). Nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w celach, na które została udzielona zgoda i odpowiednio je zablokujemy. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

Prawa do wniesienia zażalenia

Ze względu na swoją szczególną sytuację w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (wykonywanie zadania w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego); dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych do celów takiej reklamy. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

Ewentualne odwołania należy kierować na adres podany w punkcie 9.

 

Skarga do organów władz właściwych do spraw ochrony danych

Mają Państwo prawo skargę dotyczącą przetwarzania danych przez nas do właściwych władz sprawujących nadzór:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

 

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznego dostosowywania niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku kolejnej wizyty będzie obowiązywała nowa polityka prywatności.

 

Pytania dotyczące ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania z praw określonych w punkcie 6, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższych danych:

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. 

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

Polen / Poland

E-Mail: iodo@ece.com

 

           

Warszawa, 28.3.2019